Dalmak Özgürlüktür

Dalmak Özgürlüktür

Genel bir tanımlama ile, doğuştan ya da sonradan edinilen hastalıklar nedeniyle vücut fonksiyonlarını gerçekleştiremeyen kişiler engelli olarak tarif edilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 8.500.000 kişinin engelli olduğu bildirilmektedir.


Engelleri nedeniyle bu insanlar toplum içindeki yerlerini alamamamakta ve yaşam kaliteleri düşmektedir. Hatta bu durum ailedeki diğer bireylerin de yaşamlarını etkilemektedir. Engellilerin topluma kazandırılmaları için rehabilitasyon ve eğitimlerinin yanında kişisel ve kentsel yaşam alanlarında yer almaları için özel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

“Dalmak Özgürlüktür”, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu’nun (USAT) bir sosyal sorumluluk projesi. Ülkemizin geleceği olan USAT’lı gençler çoğumuzun farkında bile olmadığı, ancak toplumun bir parçası oldukları gerçeğinden kaçamayacağımız zihinsel ve bedensel engelli çocuklara yüzme ve dalma eğitimi vererek belki de bütün hayatları boyunca alabilecekleri en güzel hediyeyi veriyorlar ve onların farkında olmamızı sağlıyorlar.

Bu projenin çekimleri sırasında USAT’lı gençlerin yüzünde en ufak bir yorgunluk belirtisi görmediğimiz gibi aksine sevgi ve doğru bir şey yapmış olmanın verdiği gururu gördük. Özürlü çocukların ve ailelerin yüzlerindeki mutlululuk ifadeleri ise gerçekten görülmeye değerdi.

Biz sadece 2007 yılında zihinsel ve 2008 yılında bedensel engelli çocuklarla birlikte gerçekleştirilen projede gördüklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.